Sunday, 13 November 2011

Wednesday, 9 November 2011

Year 1 : Question Excerpt

Q.1)  7 plus 2 equals


A.
B.
C.
D.
E.
Q.2)  6 + 4


A.
B.
C.
D.
E.
Q.3)  7 minus 5 equals


A.
B.
C.
D.
E.        
Q.4)  There are 10 books.
Nina takes away 4 books.
How many books are left?

There are____books left.


( 2 words )

Year 3 : Question Excerpt From Kuiz

Q.1)  Write 5438 in words


( 7 words )
Q.2)  6040 in words


A.
B.
C.
Q.3)  What is the place value of the digit 6 in the number 6787?


A.
B.
C.
Q.4)  What is X in the following number series?

2345, 2350, X, 2355,2360


Q.5)  Round of the following number to the nearest ten

5145


Q.6)  Round of the following number to the nearest ten

6342


Q.7)  Round of the following number to the nearest ten

3896


Q.8)  3456 + 4798 =


Q.9)  Which of the following numbers, when rounded off to the nearest ten becomes 7560?


A.
B.
C.
Q.10)  Pick the correct answer.
Which of the following numbers is between 3200 and 3400?


A.
B.
C.
Q.11)  Which of the following has the largest sum?


A.
B.
C.

Thursday, 20 October 2011

DAPATKAN LATIHAN MATEMATIK ANDA DI SINI

Laman ini adalah dipetik dari laman web www.aplusmath.com yang mana di dalamnya terkandung latihan-latihan matematik. Melalui laman web ini pengunjung boleh membuat latihan sama ada dalam talian (online) ataupun luar talian iaitu dengan mencetak latihan yang diberi. Ia berguna untuk guru dan juga murid-murid.

Oleh yang demikian, gunakanlah layari laman web ini untuk menguji kemahiran anda dan juga sebagai latihan. Untuk melayarinya klik jom matematik di bawah atau pada menu Latihan Matematik.

Jom Matematik

http://www.aplusmath.com/Worksheets/DecimalSubtraction.html

MATEMATIK TAHUN SATU (Latihan 1)

1) 
A.
B.
C.
D.
Q.2) 
A.
B.
C.
D.
Q.3) 


A.
B.
C.
D.
Q.4) 


A.
B.
C.
D.
Q.5) 


A.
B.
C.
D.
Q.6) 


A.
B.
C.
D.
Q.7) Q.8) Q.9) 


( 3 words )
Q.10) 


A.
B.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR MATEMATIK TAHUN 1

Sila klik
|
|
|
v

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 1


Untuk kegunaan guru Matematik Sekolah Rendah..
Loading...